YoY soetra 002: Sla het keerpunt tussen twee adembewegingen gade

De uitgaande en inkomende adem vormen een cirkel. Het zijn geen evenwijdige lijnen, want twee evenwijdige lijnen komen nooit bij elkaar. Sla het keerpunt tussen twee adembewegingen gade. Waarom die wending? Als je schakelt moet je de motor altijd eerst in zijn vrij zetten. Die vrije stand is een keerpunt. In dat neutrale gebied bent je niet je lichaam en niet je ziel (psyche). Want het lichaam is een schakelstand van je wezen en de psyche is een andere schakelstand van je wezen. In de vrije stand ben je een zuiver, eenvoudig, onbelichaamd bestaan, vrij van gedachten.

Let op de schakelmomenten. Dan ben je geen deel meer van het mechanisme. En er wordt volop geschakeld. Als je opstaat wordt er geschakeld. Als je boos wordt, wordt er geschakeld. Als je gaat slapen wordt er geschakeld. Je bent een mechaniek, maar uiteraard ben je meer dan dat. Dat “meer” moet je ontdekken. Als je schakelt, verandert alles van binnen. Als je schakelt, komt er een keerpunt. Wees je bewust van het keerpunt. Maar het duurt heel kort, je moet heel nauwkeurig gadeslaan. Gadeslaan betekent erbij blijven zonder woorden, zonder er iets over te zeggen, gewoon bij iets blijven.

Waarom zijn de wendingen zo belangrijk? Op dat moment is de adem iets anders dan jij en ben jij iets anders dan de adem. Als adem leven is, dan ben jij dood. Als ademhalen je body is, dan ben je no-body.
Als ademhalen je mind is, dan ben je no-mind… op dat moment. Alleen een bewegende adem is verbonden met de mind, met de body. Bij een niet-bewegende adem is de verbinding verbroken. Dan sta je in je vrij. Dat is het beste moment om je bewust te worden van wie je bent. Wie ben je? Door je alleen maar bewust te zijn van de wending, wordt je een gerealiseerd wezen.

ttttThis post has already been read 427 times!

YoY soetra 002: Sla het keerpunt tussen twee adembewegingen gade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *