YoY soetra 006: Focus je op de opening tussen je dagelijkse bezigheden

Wanneer je in wereldse bezigheden bent verwikkeld, houd je aandacht dan tussen twee ademhalingen…. Vergeet de ademhalingen. Blijf met je aandacht ertussenin. Je ademt in… voordat de inademing een uitademing wordt, is er een hiaat, een interval.  Je ademt uit… voordat je weer inademt is er een hiaat. Waar je ook mee bezig bent, houd je aandacht bij het hiaat tussen de twee ademhalingen.

Je bestaan speelt zich op twee niveaus af: doen en zijn. De wereld van doen en de wereld van zijn, de omtrek en het middelpunt. Je aandacht is gecentreerd in jezelf, maar je activiteit aan de buitenkant gaat gewoon door. Wat gebeurd er dan? Je bezigheid wordt een vorm van acteren. Door deze methode toe te passen wordt je hele leven een toneelstuk. Iedereen denkt dat hij zijn leven leeft.  Dat is niet het leven, het is een rol. Een rol die je gekregen hebt van de maatschappij, van de omstandigheden,  van de cultuur, van de traditie, van de natie, van de situatie. Deze techniek is bedoeld om die vereenzelviging te doorbreken.

Als je aandacht bij het centrum is, dan is hij niet echt bij wat er aan de buitenkant gebeurt.  Dat is maar een subaandacht; die ligt heel dicht bij je aandacht. Je voelt wel wat er gebeurt, je weet het wel, maar het is van geen belang.  Het is alsof het jou niet gebeurt. Ik herhaal: als je deze techniek aanwendt,  lijkt het alsof je hele leven jou niet echt overkomt, het is alsof het iemand anders overkomt.

ttttThis post has already been read 422 times!

YoY soetra 006: Focus je op de opening tussen je dagelijkse bezigheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *