YoY soetra 018: Kijk met liefde naar een voorwerp

KIJK MET LIEFDE NAAR EEN VOORWERP. DWAAL NIET AF NAAR IETS ANDERS…
HIER, MIDDEN IN DIT VOORWERP – DE ZEGEN.

Liefdevol is de sleutel. Heb je ooit met liefde naar iets gekeken? Een mooi gezicht, een mooi lichaam. Waarom kijk je ernaar? Wil je er iets van? Dan is het begeerte, geen liefde. Dan bedenk je hoe fijn het zou zijn om dat lichaam te bezitten, te gebruiken. Bij liefde is de ander belangrijk, bij begeerte gaat het om jezelf. Liefde betekent geven, begeerte betekent krijgen. Als je met begerige blik naar iemand kijkt, wordt hij een voorwerp, een ding. En een begerige blik vervult ons met afschuw, niemand wil een ding worden.

KIJK MET LIEFDE NAAR EEN VOORWERP. Wat moet je dus doen? Kijk liefdevol naar een bloem en begin met jezelf te vergeten. Dwaal niet af naar iets anders. Blijf bij dat ene. Voel de bloem. Vanuit je bewustzijn stroomt er een grote liefde naar de bloem. Er is maar één gedachte in je leven: hoe kan ik de bloem helpen om tot een nog grotere bloei te komen, nog mooier te worden, nog goddelijker. Voel wat je kunt doen, in elke vezel van je lichaam en geest. Het zal je in vervoering brengen en de bloem tot een persoon maken. En als dat het geval is, dan ben je er niet, dan bekommer je niet om jezelf, dan ben je niet zelfzuchtig, ga je niet voor je eigen plezier, of een beloning.

Dan ben jij jezelf volkomen vergeten en je aandacht gaat uit naar de ander. De ander is het middelpunt geworden van je liefde, je bewustzijn zoekt voortdurend de ander. Diep begaan met de ander, met een groot gevoel van liefde denk je: “Wat kan ik doen om mijn geliefde gelukkiger te maken”. En als dit gebeurt, dan plotseling: de zegen. Eensklaps ben je gecentreerd.

Geliefden voelen dat. Wanneer twee verliefde mensen samenzijn, verdwijnen ze op den duur allebei. Louter een existentie blijft over, zonder ego’s, een samensmelting. In die éénwording voel je je gelukzalig. Het gelukzalige gevoel valt je alleen ten deel als er geen sprake is van bezit. En het valt je ook niet toe door de ander… Alleen door jezelf. Juist omdat je kan opgaan in de ander, ontstaat de bliss. Als je weet dat jij er niet bent en dat je bewustzijn met een intense liefde naar de ander is gegaan. Dat is je bewustzijn zo totaal op de ander was gericht dat het je heeft verlaten, dan zal je in die afwezigheid van het zelf, de zegening te beurt vallen.

ttttThis post has already been read 426 times!

YoY soetra 018: Kijk met liefde naar een voorwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *