YoY soetra 021: Richt je aandacht op een pijn in je lichaam

Prik met een speld in je lichaam. Als je in je lichaam prikt, word jij niet geprikt maar alleen je lichaam.Maar jij ervaart het prikken alsof jij geprikt bent en daardoor voel je pijn. Als je inziet dat alleen je lichaam geprikt is, dat jij niet geprikt bent, voel je in plaats van pijn gelukzaligheid.

Je hebt ergens pijn. Doe dan dit: vergeet even je lichaam, concentreer je uitsluitend op dat gedeelte waar de pijn zit. Dan kun je iets vreemds opmerken. Wanneer jij je concentreert op de pijnlijke plek in je lichaam, zul je zien dat die plek kleiner wordt. Eerst heb je het gevoel dat je hele been pijn doet.
Als jij je aandacht erop toespitst, merk je dat het niet het hele been is dat pijn doet. Het was sterk overdreven, de pijn zit alleen in je knie. Als jij je aandacht nog meer toespitst, merk je dat niet de hele knie pijn doet, maar alleen een plekje in de knie. Concentreer je helemaal op dat plekje, vergeet de rest van je lichaam. Doe je ogen dicht en blijf je concentreren op waar de pijn precies zit. De pijn neemt af en de pijnplek wordt alsmaar kleiner. Er rest alleen nog iets ter grootte van een speldenprik. Als je daar dan je hele aandacht op vestigt, verdwijnt dat tenslotte ook en blijft alleen een gevoel van gelukzaligheid over.

Hoe komt dat ? Om goed te kunnen zien waar de pijn zit, moet je een stap terugdoen. De stap terug creëert een hiaat. Wanneer jij je zo op de pijn concentreert, vergeet je de vereenzelviging. Nu ben je de waarnemer en de pijn is ergens anders. En als het hiaat groter en groter wordt, vergeet jij je lichaam helemaal. Je bent je alleen nog maar bewust van het bewustzijn.

Als je niet je lichaam bent, is er een ander centrum. Dan leef je in de wereld als een ziel, een atman, niet als een lichaam. De wereld geschapen gericht op het lichaam, maakt plaats voor een leven, een andere wereld die zich richt op de ziel. Een wereld van mededogen, van liefde, van schoonheid, van waarheid, van goedheid, van onschuld. Het centrum is verlegd en ligt nu niet meer in het lichaam. Het centrum ligt nu in het bewustzijn.

ttttThis post has already been read 401 times!

YoY soetra 021: Richt je aandacht op een pijn in je lichaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *