YoY soetra 038: Voel jezelf in het centrum van geluid

VOEL JEZELF IN HET CENTRUM VAN GELUID,
ALS IN HET AANHOUDENDE GELUID VAN EEN WATERVAL

Ga gewoon lekker stil zitten, geluiden zijn overall aanwezig. Doe je ogen dicht en ervaar hoe de hele ruimte gevuld is met geluiden. Met geluid is iets bijzonders aan de hand. Zodra er geluid klinkt, ben jij het middelpunt. Alle geluiden komen uit alle richtingen naar je toe. Met zien is dat niet zo. Zien is lineair.  Als ik je zie, betekent dit dat er een rechte lijn loopt van mij naar jou. Geluid is kringvormig, niet lineair. Alle geluiden komen in kringen naar je toe en jij bevindt je in het centrum.  Waar je ook bent, je bent altijd het middelpunt van alle geluiden.

Het centrum is volkomen stilte; daardoor kun je horen hoe geluiden naar je toe komen,  bij je binnenkomen, tot je doordringen, je omringen. Een geluid kan geen ander geluid horen.  Omdat je in het centrum zelf zonder geluid bent, kun je geluiden horen. Het centrum is zonder enig geluid.

Als je het centrum kunt ontdekken, het gebied in jou waar elk geluid naartoe gaat, verdwijnt eensklaps alle geluid en ga je geluidloosheid binnen. Als je een centrum in je kunt ervaren waar elk geluid hoorbaar is,  vindt er een plotselinge verschuiving van bewustzijn plaats. Het ene moment hoor je een wereld vol geluiden en het volgende moment keert je bewustzijn zich plotseling naar binnen en hoor je geluidloosheid, het centrum van alle leven. Er is een plek waar geen enkel geluid doordringt. Die plek ben jij.

Als je dat eenmaal hebt gehoord, kan geen enkel geluid je meer storen. Geluid komt op je af, maar bereikt je nooit. Het komt op je af, het komt altijd naar je toe, maar het bereikt je nooit. In het begin zal het je duizelen, omdat je tot nu toe niet gehoord hebt wat er allemaal om je heen gebeurt. Je hoort wat je wilt horen, je ziet wat je wilt zien. Je hoort maar 2 procent van het geluid om je heen. Onze zintuigen zijn niet de deur, de ramen waardoor alles van buiten naar binnen komt. Ze functioneren eerder als bewaker die toezien op wat wel en wat niet naar binnen mag.  Slechts 2 procent wordt binnengelaten en van die 2 procent wordt je al gek…

Als je dus met deze methode gaat werken, kan het je in het begin duizelen. Wees niet bang. Blijf het centrum voelen en laat alles toe.  Sta toe dat alles binnenkomt. Ontspan je, ontspan je wachttorens, ontspan je zintuigen, ontspan alles, laat alles bij je binnen. Als je minder star geworden bent, meer open, komt alles naar je toe, op je af, alle geluiden komen naar je toe. Ga mee met de geluiden en bereik het centrum waar ze hoorbaar zijn.

Het zijn niet de oren die geluiden horen. Oren kunnen niet horen. De oren fungeren alleen als overbrengers en wissen bovendien alles wat geen nut heeft uit. Als je je in geluid verdiept, zul je ook ontdekken dat je hoofd ook niet het centrum is. Voor woorden is je hoofd het centrum, maar voor geluiden niet. Daarom zegt men in Japan dat de mens niet met zijn hoofd denkt maar met zijn buik, want daar werken ze al eeuwen met klanken.

ttttThis post has already been read 370 times!

YoY soetra 038: Voel jezelf in het centrum van geluid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *