YoY soetra 069: Overstijg onvrijheid en vrijheid

Hemel en hel zijn niet twee dingen, zij zijn één. Vrijheid en gebondenheid zijn niet twee dingen, maar één.

Er is een heilige, die geen geld kan aanraken. Hij was geobsedeerd door geld. Hij is nog steeds bezeten door geld, maar nu andersom. Hij denkt dat hij nu van geld bevrijd is, maar dit is een nieuwe onvrijheid. In werkelijkheid zijn onvrijheid en vrijheid niet tegengesteld, maar met elkaar verbonden. Wat is vrijheid? Je zegt: “Geen onvrijheid.” En wat is onvrijheid? Je zegt: “Geen vrijheid.” Zij zijn net als warm en koud niet tegengesteld, maar graduaties van hetzelfde verschijnsel. Als je je handen in een emmer warm en een emmer koud water doet voel je een verschil in temperatuur. En als je je hand eerst koud hebt gemaakt en je steekt hem in koud water, dan lijkt dat water warm.

Onvrijheid en vrijheid zijn niet twee dingen, maar een gradueel verschil van hetzelfde. Zolang je niet van beide bevrijd bent, ben je niet Bevrijd. Probeer niet tegen iets in te gaan, want je beweegt je dan naar iets dat er deel van uitmaakt. Dus schep geen tegenstellingen. Alle tegenstellingen zijn verbonden, deel van hetzelfde verschijnsel. Als jij je hiervan bewust wordt, zeg je dat beide polen hetzelfde zijn. En als je dit werkelijk diep kunt aanvoelen, ben je van beide bevrijd.

Verlangen is het probleem. Wat je verlangt maakt niet uit.  Vandaag verlang je A en morgen B en je denkt dat je verandert. Overmorgen verlang je C en je denkt dat je getransformeerd bent. Maar je bent dezelfde. Je verlangt, en verlangen is onvrijheid. Je kan niet naar vrijheid verlangen. Als verlangen ophoudt is er bevrijding.

Wat je ook ziet in het universum, het is een weerspiegeling. Als het op gebondenheid lijkt, is het jouw weerspiegeling. Als het op vrijheid lijkt, is ook dat jouw weerspiegeling. De zon gaat op en weerspiegelt in een groot aantal vijvers. Wie de weerspiegelingen gaat tellen, zal denken dat er vele zonnen zijn. Wie niet naar de weerspiegelingen kijkt, maar in de werkelijkheid ziet één zon. De wereld, zoals je er naar kijkt, weerspiegelt jou. Als je seksueel bent, lijkt de hele wereld seksueel. Als je een dief bent, lijkt de hele wereld uit dieven te bestaan.

Op het moment dat je verandert, verandert de weerspiegeling. De waarheid is één; vele waarheden kunnen slechts weerspiegelingen zijn. Als je dit begrijpt – niet theoretisch maar uit eigen ervaring – dan ben je bevrijd, zowel van onvrijheid als van vrijheid. Het gebeurt als er geen verlangen is.

ttttThis post has already been read 342 times!

YoY soetra 069: Overstijg onvrijheid en vrijheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *