YoY soetra 086: Voel, ik ben

Ik besta. Je bent nooit diep in dat gevoel gegaan. Ik besta. Ga diep dat gevoel binnen. Voel het, denk niet. Voel het diep tot in je gebeente. Voel het door je hele lichaam heen. Voel het als iets totaals, niet alleen in je hoofd. Voel het gewoon – ik ben. Herhaal niet het woord. Dit is geen mantra. Voel het – ik besta.

Als jij gaat voelen dat je bestaat, word jij je van vele dingen bewust: de druk van je gewicht op de stoel, de aanraking met je kleren,  de luchtstroom door de kamer, geluid dat je lichaam raakt, het bloed dat rustig stroomt, het hart, de ademhaling die onafgebroken doorgaat en een subtiel vibrerend gevoel in je lichaam. Want je lichaam is een dynamisch geheel. Als jij je nu op dit moment bewust wordt van alles wat zich in jou en buiten jou afspeelt, is dat wat wordt bedoeld met ik besta.  Als je voelt dat je bestaat, is dat zo een totaal verschijnsel dat het denken niet kan doorgaan.

In het beging voel je allerlei gedachten door je heengaan. Langzaam raken de gedachten echter verder weg en voel je een afstand, naarmate je meer geworteld raakt in het bestaan, je meer en meer opgaat in het gevoel van zijn. Denken is een dialoog.  De mind (taal, woorden) is een speciale functie om om te gaan met anderen.  Wanneer je gegrond bent in jezelf is er geen maatschappij, er is niemand.  Jij alleen bestaat. De mind houdt op met functioneren. Je staat met niemand in verbinding.

Met de mind kun je naar het verleden gaan. Met de mind kun je naar de toekomst gaan. Zonder de mind ben je hier en nu – de hele eeuwigheid is alleen dit moment. Wanneer jij je wezen begint te voelen, ga je de stemmingen van je handen kennen, van je ogen, van je neus, van je lichaam. Het bestaan gaat op subtiele manieren in je door dringen. Wanneer je het bestaan begint te voelen, komt voor jou de hele wereld op een volkomen nieuwe manier tot leven. Nu je bewust bent van je eigen wezen, wordt je bewust van het wezen van de ander. Als jij je eigen kwaadheid kent, als je die in al zijn facetten kunt voelen, ken je ook de kwaliteit van een ander.  Als je eenmaal bekend raakt met je eigen bestaan, wordt jij je ook bewust van het bestaan van anderen.

Deze soetra geeft je het maximale van het bestaan. Ik besta. Voel het vanuit je hart. En voel: dit bestaan is het mijne. Dit is van mij. Dat is het. Dit is heel mooi: ik besta. Voel het, wees erin geaard; en weet dan: dit is van mij – dit bestaan, dit overvloeiende wezen is van mij. Je bezit een totaal wezen. Als jij jezelf geworteld kunt voelen in het bestaan, ermee samengesmolten, erdoor overspoeld en zelfs kunt toestaan ermee te dansen, dan voel je: Dit is van mij. Dit bestaan hoort bij mij. Wanneer je geworteld bent, bent je één met het geheel en het bestaan is er voor jou.  Je bent geen bedelaar; je wordt plotseling een keizer. En leg er, terwijl je voelt, geen beperking aan op. Voel het als onbegrensd.  Ken er geen begrenzing aan toe; er is er geen.  De wereld begint nergens; de wereld eindigt nergens.
Het bestaan heeft geen begin en geen einde.

Zodra je weet dat je niet de golf maar de oceaan bent, is alle ellende verdwenen. De ellende wordt veroorzaakt door de angst voor de dood. Leven en dood horen bij elkaar, maar we zijn bang voor de dood. We proberen de dood te vergeten. We bedriegen onszelf. We bedriegen elkaar door elkaar kracht / steun / liefde te geven. Maar angst voor de dood maakt de liefde onecht. De dood maakt aan die liefde ook een einde. Slechts als je binnenin je wezen iets kunt vinden dat nooit begint, dat er gewoon is, wat niet kan eindigen, dan verdwijnt de angst voor de dood. Dan kan er echte liefde zijn.

Als je diep in de meditatie gaat gebeurt het. Angst verdwijnt omdat jij jezelf dan als oneindig kent. Je blijft je eindeloos uitspreiden – terug in je verleden, vooruit in de toekomst en je bent er in de diepte van dit hele moment, dit huidige moment. Je bent eenvoudigweg – je hebt geen begin en je komt nooit aan een einde.
Voel dit onbegrensd – oneindig.

ttttThis post has already been read 359 times!

YoY soetra 086: Voel, ik ben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *