YoY soetra 094: Voel je verzadigd

Alles is mind. Hel is mind, hemel is mind. De wereld is mind, verlichting is mind. Als je gaat denken aan verdriet, dan wordt alles verdriet. En als je klaar bent om geluk te ervaren, dan vindt je dát overal. De wereld is niet veranderd, maar je hebt een ander perspectief (golflengte) en ervaart een andere wereld.

Alles is mind. Als je dat begrijpt ben je vrij. Dan is er geen gebondenheid, verlangen.. Alles is er, maar alleen omdat je het zo bedenkt. Schep je eigen wereld, de meest ideale die je kunt bedenken. Begin echter niet aan de buitenkant, maar begin dichtbij, met je eigen stemmingen.

Als je meester over je emoties bent, dan weet je dat alles jouw eigen creatie is. Verdriet is aan de oppervlakte, geluk is in het midden en in je kern is er kosmische, goddelijke essentie. Verbeeld je maar dat je verzadigd bent met het goddelijke. Voel alsof de goddelijke kracht door je heen vloeit. Jij bent niet, het goddelijke, God, bestaat in jou. Als jij honger voelt, voelt hij honger. Als jij slaapt slaapt hij, als jij verliefd wordt, wordt hij verliefd. Je wordt totaal vervuld van het goddelijke in jou.

In het begin merk je steeds dat je het je eigenlijk verbeeld. Maar zelfs verbeelding is goed. In de verbeelding verander je, het wordt werkelijkheid. Als je je zelfs maar één ogenblik vervuld voelt met het goddelijke, dan ben je verlicht. Jij bent niet meer.

ttttThis post has already been read 346 times!

YoY soetra 094: Voel je verzadigd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *