YoY soetra 096: Kijk in de grenzeloze ruimte

Alleen zijn is fundamenteel, want zo is je wezen. In de schoot van je moeder ben je alleen, volkomen alleen. Je hebt het gekend, de totale eenzaamheid en de gelukzaligheid ervan. Je was alleen, je was God. Niemand kwam je storen, niemand kwam tussenbeide.  Alleen, jij was de meester. Zonder conflict was de vrede wezenlijk. Stilte heerste daar, geen taal. Diep verzonken in jezelf was je.

Tao is in de schoot, en alles is prachtig, alles is zoals het moet zijn. Dit is de fundamentele werkelijkheid:  hoe je was voordat je de samenleving binnenging, hoe het zal zijn als je er uitgaat en sterft. Opnieuw ben je alleen. En tussen deze twee tijdstippen van alleen-zijn is je leven met vele gebeurtenissen gevuld.  En als je jezelf helemaal vergeet hierin, dan heb je jezelf in het hele gebeuren verloren en je bent de toneelspeler vergeten die daar geen deel van uitmaakte, die alleen maar de rol speelde.

Waar je het alleen-zijn ingaat, ga je de natuur in. Je raakt erop afgestemd.  De eerste laag is in harmonie zijn met de samenleving, de tweede laag is harmonie met de natuur en de derde laag, de diepste, is met Tao. Dit is het zuivere bestaan. Het bestaan is altijd gelijk: altijd feestelijk, barstens vol met energie. Wanneer je in harmonie met het bestaan bent, ben je volslagen alleen, maar dit alleen-zijn verschilt van die van het kind in de baarmoeder. Voor het kind in de baarmoeder bestaat de wereld niet, want het is onbewust. Voor jou bestaat de wereld niet, want de wereld en jij zijn één geworden. Wanneer jij bewust stil wordt, één met het bestaan, is jouw alleen-zijn niet door duisternis ingesloten, het is omringd door licht.

Wanneer je het diepste wezen bereikt, ben je weer alleen omdat het ego verloren is gegaan.  Wanneer je alleen voortgaat, begint je ego te verdwijnen, omdat het altijd in relatie staat. Het ego heeft ook limieten, grenzen nodig. Als je eindelos ver kunt zien en er is geen einde aan het zicht, dan lost het ego op. Mind heeft ruimte nodig om ontspannen te zijn.  In afzondering, in alleen-zijn, valt de druk van de menigte, de druk van anderen om je heen weg. En als je deze alleenzijngekte ooit probeert, laat dan het idee van nuttigheid vallen. Wees nutteloos. Alleen dan kun je alleen zijn. Het leven is er niet voor het nut. Het is niet-utilitair, doelloos, het is een spel, een viering.

In het begin is het heel moeilijk. Je kunt de samenleving verlaten, maar waar laat je de mind? De mind volgt je als een schaduw. De mind begint je te kwellen. Het is dus geen gemakkelijke zaak, nooit is het voor iemand gemakkelijk geweest. Maar als de mind je verlaat, is er een last van je afgevallen, want hij vormt de enige last. Dan is er geen zorg, geen gedachte, geen ongerustheid, je bent de schoot van het bestaan binnengegaan. Zorgeloos drijf je. Een diepe stilte ontstaat er binnen in je.

En wanneer je eenmaal de diepte daarvan hebt leren kennen, kun je naar de samenleving terugkeren. Je moet teruggaan, want solitair zijn is geen levensstijl, het is alleen een training. Je valt er voor een poos uit, alleen om een perspectief te hebben, afstand te nemen, om te zien wat je bent en wat de samenleving met je doet. Kom dan terug en beweeg je weer in de samenleving en in de menigte en probeer die schoonheid, die stilte die over je gekomen is toen je alleen was, mee te dragen. Draag dat alles met je mee, verlies het contact daarmee niet. Begeef je diep de menigte in, maar ga er geen deel van uitmaken. Laat de menigte buiten jou zijn, je blijft alleen. En wanneer je in staat bent op jezelf te zijn te midden van de menigte, dan heb je het wezenlijke alleen-zijn bereikt.

Bescherm wat je verworven hebt. Verdedig het, laat het niet verstoren. En steeds wanneer je bemerkt dat het gevoel mat is geworden, dat je het mist, dat de samenleving het verstoord heeft, dat het onder stof is bedolven, ga weer weg. Vertrek uit de samenleving om het te vernieuwen, het weer levend te maken. Kom dan weer terug en begeef je in de menigte. Dan zal er een moment komen wanneer de oorspronkelijke bron vers blijft en niemand haar kan vervuilen of bederven. Dan is het niet meer nodig ergens anders heen te gaan.

ttttThis post has already been read 368 times!

YoY soetra 096: Kijk in de grenzeloze ruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *