YoY soetra 100: Blijf onthecht

Dingen bewegen zich om je heen, personen bewegen zich om je heen, gebeurtenissen spelen zich af om je heen af, maar jij bent er niet. Wat er ook gebeurt in je omgeving overmeestert je, krijgt macht over je, je wordt er door meegesleept. Je komt er niet alleen van onder de indruk, je wordt erdoor geconditioneerd, je wordt erdoor meegesleept. Al wat er om je heen gebeurt houdt je gevangen. Je stemming, je wezen, je mind, hangen van andere dingen af. Deze soetra zegt, blijf de meester, blijf in je kracht, blijft onthecht.

Wie zichzelf wil kennen, wie vrijheid wil, verandert zichzelf. Een sterk mens, alert en bewust, begint met het veranderen van zichzelf, niet met de situatie waarin hij verkeert, want de situatie kan niet worden veranderd. Alertheid ofwel bewustzijn is de sleutel. Als je alertheid of bewustzijn voor een moment verslapt, sta je weer onder invloed van het ding. Laat alertheid verworden tot net zoiets als je ademhaling: natuurlijk, spontaan. Alertheid doorbreekt de brug tussen jou en de situatie. Dan heb je weer een vrije keuze, volkomen vrij om te gaan en staan.

Deze soetra zegt dat je moet komen tot een staat van bewustzijn waar niets meer indruk op je maakt, waar je onthecht kan blijven. Elk moment kun jij je ervan bewust worden dat iets je in zijn greep houdt. Haal dan diep adem, adem diep in, adem diep uit, en kijk weer naar de situatie. Terwijl je uitademt, kijk je er opnieuw naar, wordt je de getuige. Voel dan dat je alleen bent, niets kan indruk op je maken; op dit moment kan niets verlangen in je opwekken.

De hele dag door, steeds wanneer iets indruk op je maakt en er een verlangen in je opkomt, adem uit, stop tijdens de onderbreking, en bekijk de zaak. De situatie is er, jij bent er, maar een brug is er niet. Ademen is de brug. De situatie is er, jij bent er, maar een brug is er niet. Ineens voel je dat je machtig bent, je bent sterk. Je bent vrij.

ttttThis post has already been read 366 times!

YoY soetra 100: Blijf onthecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *