YoY soetra 112: Ga de innerlijke ruimte binnen

De mind vraagt altijd om steun. Mensen vragen altijd om steun. En als ze steun krijgen, dan is het oké. Met steun ben je nooit leeg, daardoor is het makkelijker. Iets moet er doorgaan, je moet iets doen. Al doende, blijft de doener. Al doende ben je gevuld, dan ben je oké.

De mind verzet zich tegen leegte. Als hij niet gevuld is, verdwijnt hij. In leegte bereik je no-mind. Daarom vraagt je mind om steun. Als je de innerlijke ruimte wilt binnen gaan, vraag dan niet om steun. Laat varen al die ondersteuning, mantra’s, geschriften, al wat je steun geeft. Als je voelt dat je gesteund wordt, laat het varen, begeef je gewoon naar binnen zonder steun.

Het is beangstigend, je voelt je angstig. Je begeeft je daarheen waar je compleet verloren kunt gaan. Je valt misschien in een bodemloze afgrond. Vandaar dat de angst je aangrijpt, en je vraagt om één of andere steun.

In het dagelijkse leven leun je veel op onechte steun, maar het helpt je. En tenzij je sterk genoeg wordt, heb je die steun ook nodig! Daarom zeg ik je dat dit de ultieme techniek is: geen steun.

Zo heeft iedere meester het gedaan. De meester getroost zich alle moeite, zodat jij je aan hem vastklampt. En als je hem dicht nadert en intiem met hem wordt, dat kapt hij dit vastklampen af. Hij laat je alleen, zonder steun. En nu kun jij je aan niemand anders meer vatklampen, dat is afgelopen. Je kunt naar niemand anders gaan, dat is onmogelijk. Aanvankelijk is het ellende. In het aller-diepste gat val je. Maar van daaruit rijs je omhoog, alleen en zonder steun.

Ga de ruimte binnen, zonder steun, eeuwig, stil. De ruimte heeft geen begin, geen einde. En die ruimte is absoluut geluidloos. Daar is niets, zelfs geen vibrerend geluid, geen rimpeling zelfs. Alles is stil. Dat punt is precies binnenin je. Elk moment kun je er binnengaan. Als je de moed hebt het zonder steun te doen, kun je het op ditzelfde moment binnen gaan. De deur is open.

De uitnodiging geldt allen, alles en iedereen.  Maar daarvoor is moed nodig: moed om alleen te zijn, moed om ledig te zijn, moed om op te lossen en te versmelten, moed om te sterven. En als je innerlijk kunt sterven aan je innerlijke ruimte, bereik je het leven dat nimmer sterft, bereik je amrit, onsterfelijkheid.

ttttThis post has already been read 460 times!

YoY soetra 112: Ga de innerlijke ruimte binnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *